Skriv ut Hälsopraktiken
Hårmineralanalys
(Trace Elements, USA)


För dig som har problem med ämnesomsättningen, kroniska sjukdomar eller misstänker tungmetall-belastning är hårmineralanalysen ett bra alternativ. Den avslöjar mineralobalanser man haft under en längre tidsperiod. Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. Zink, magnesium, kalium och natrium är inblandade i nästan alla kroppens livgivande processer, och obalanser har förödande effekter eftersom du aldrig är starkare än din svagaste länk. Det är inte bara din näringsmässiga status som överblickas, utan även hur pass effektivt din kropp tar upp näringen. De som gjort analysen känner sig alla nöjda med att exakt kunna se vad de saknar, istället för att själva laborera med olika tillskott.

Läs mer på www.traceelements.com

Så här går det till
Du bokar en tid för ett besök på Hälsopraktiken. Några cm hår klipps av vid hårbotten i nacken. Håret får ej vara färgat. Ett hälsoformulär fylls i och tillsammans med hårprovet skickas detta till Trace Elements laboratorium i USA för analys. Efter ca en månad kommer resultatet tillbaka och du får ett kompendium med noggranna instruktioner och förklaringar med tydliga staplar på brister och överskott. Födoämnen och kosttillskott rekommenderas för justering av obalansen.

Exempel Patientrapport Exempel Patientrapport

Pris hårmineralanalys, två besök 1780:-
(inklusive genomgång och vägledning) -
Kombination av blod- & håranalys: 2490:-
Priserna är inklusive 25% moms.

Tabell med tungmetallbelastning ingår också.

Näringsmineralhalter

Den här delen av framsidans diagram visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelse med det fastställda befolknings- referensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställda referensvärdet indikerar en avvikelse från det "normala". Ju större avvikelsen är ju större är möjligheten till en nuvarande brist- eller överskottssituation.


Tillägsmineralhalter

Denna del visar mätresultatet av vissa tilläggsämnen där dokumentationen är begränsad men ändå bör tas med som varande eventuellt viktiga respektive ogynnsamma för den biokemiska funktionen. Fortsatta studier kan hjälpa till att avslöja dessa ämnens funktion och inbördes förhållande samt deras eventuella terapeutiska betydelse.